Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/cs14025/whats-hamamatsu.com/htdocs/language/vn.php:2) in /home/cs14025/whats-hamamatsu.com/htdocs/vietnamese/index.php on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/cs14025/whats-hamamatsu.com/htdocs/language/vn.php:2) in /home/cs14025/whats-hamamatsu.com/htdocs/vietnamese/index.php on line 10
What's Hamamatsu

Choose Language

  • ポルトガル語
  • 中国語
  • 英語
  • スペイン語
  • 韓国語
  • ベトナム語
  • インドネシア語
  • タイ語
  • 日本語

Xin cảm ớn quý vị dành thời giàn để trả lời cho cuộc thăm dò ý kiến do “What’s Hamamatsu” thực hiện. Cuộc thăm dò này được thực hiện với sự hỗ trợ của thị xã Hamamatsu và rất quan trọng để cải thiện sinh hoạt của người nước ngoài, chất lượng dịch vụ du lịch dành cho người nước ngoài ở Hamamatsu.

Cuộc thăm dò ý kíến này gồm 5 lĩnh vực. Để trả lời các câu hỏi, mỗi lĩnh vực sẽ mất khoảng 5 phút.

Những nội dung quy vi trả lời trong cuộc thăm dò này sẽ được quản lý theo phương pháp hoàn toàn giấu tên. Toàn bộ kết quả của cuộc thăm dò ý kiến này thì sẽ được công khai trên trang website này. Sau khi trả lời câu hỏi xong, nếu sau này quý vị có thể hợp tác cho cuộc thăm dò như thế này thi xin hãy bấm vào “Đồng ý”.

Câu hỏi có dấu (*) là câu hói quý vị cần trả lời để tiếp tục trả lời những câu hỏi kế tiếp.

Nếu có gì thắc mắc về cuộc thăm dò ý kiến này, xin hãy liên lạc với info@whats-hamamatsu.com

Cách tiến hành cuộc thăm dò ý kiến này.

1
Sau khi chọn ngôn ngữ, xuất hiện 5 banner (dòng chữ) chia theo lĩnh vực.
2
【Thông tin cơ bản】thì xin quý vị trả lời toàn bộ, còn về những câu hỏi khác thì quý vị không trả lời cũng được. Sau khi trả lời câu hỏi xong thì bấm “Gửi” là cuộc thăm dò này sẽ kết thúc.

報告会 トークイベント

【テーマ】観光地 Hamamatsu どう見える?どう魅せる?

【日時】2014年3月1日(土) 【会場】鴨江アートセンター

PART1

PART2

PART3

PART4

外国人をパートナーに持つ日本人による座談会

【テーマ】外国人をパートナーに持つ方の視点による、浜松の生活と観光

【日時】2013年10月6日(日) 【会場】コミュニティカフェ チャンプル

PART1

PART2

PART3

PART4

後援:公益財団法人浜松国際交流協会 HICE